Col·laboradors del Despatxpersonal_administacion_manos_edificio


El despatx donada la seva trajectòria compta amb professionals de confiança amb què ens agrada treballar en equip per donar un assessorament professional, proper, eficient i coordinat en els diversos àmbits d'actuació per a això disposem de.

  • Perits metges, especialistes en valoració del dany corporal amb anys d'experiència en la jurisdicció social per a temes d'Incapacitats o reclamacions de danys.

  • Perits especialistes en prevenció de riscos laborals per a reclamacions derivades d'accidents laborals.

  • Assessories Fiscals i Tècnics tributaris en el cas de requeriment d'informes econòmics en àmbit laboral subscrits per Economistes.

  • Perits especialistes en reconstruccions d'accidents de circulació.

  • Perits especialistes en valoracions immobiliàries urbanes i rústiques, tècnics en edificació i topografia.