El Despatx Professional


L'actual despatx Sanz Advocats, va ser creat pel lletrat Florentino Sanz García en l'any 1991, que va decidir emprendre la iniciativa de dirigir un despatx d'advocats després de l'experiència d'estar en diversos bufets col·lectius multidisciplinaris encarregant-se de temes laborals, des dels inicis l' mateix compagina les tasques de docència amb la direcció jurídica dels temes laborals, civils i administratius, sent acompanyat per altres advocats que dedicaven la seva activitat majoritàriament en àmbits penals i civils.


L'any 1998 s'incorpora al despatx de l'advocat Víctor Sanz Reynés actual titular del mateix, qui després de diverses estades en pràctiques en el mateix bufet durant el període d'estudis, i com a advocat júnior a despatxos especialitzats, passa a formar part del bufet dirigit pel seu pare, encarregant des d'un inici dels temes administratius donada la seva especialització i laborals, tot compaginant-ho amb temes civils. Durant anys es manté un despatx de tres membres, incorporant-se en l'any 2007 l'advocat Sergio Aguilar de la Cruz, després de diverses experiències en despatxos multidisciplinars, qui s'encarrega des d'un inici de temes penals, civils i estrangeria, sent aquesta l'actual composició del bufet amb dos membres des de l'any 2008 amb el traspàs de l'advocat fundador, amb diverses estades temporals d'advocats joves acabats de graduar. Des de l'inici el despatx ha estat els temes laborals i de Seguretat Socials dels que han acaparat la majoria d'assumptes, havent fet confiança tant empreses com treballadors, com diverses gestories assessories de la província que continuen mantenint la confiança en el bufet.


Per tant estem davant d'un despatx d'advocats amb més de vint anys de trajectòria en la pràctica de l'advocacia en diversos sectors, que ha apostat per una especialització en els àmbits laborals i de Seguretat Social, aprofundint i actuant en la defensa dels interessos de els clients que dipositen la confiança. En la totalitat de la trajectòria el despatx s'ha caracteritzat per oferir un tracte proper, humà, personalitzat, i adaptat a cada assumpte particular i concret de cada client, intentant concedir una resposta, professional, rigorosa, estudiada, ètica realitzant una anàlisi de les expectatives realistes al client en tot moment mantenint una comunicació professional, fluida i contínua amb qui diposita la confiança en el despatx.